Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 7.28 trang 71 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 7.28 trang 71 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Ý kiến nào là đúng?

Bài 7.28 trang 71 SBT Hóa Học 10 Nâng cao

Quá trình sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phản ứng:

Nồng độ NH3 trong hỗn hợp lúc cân bằng sẽ lớn hơn khi:

A. nhiệt độ và áp suất đều giảm.

B. nhiệt độ và áp suất đều tăng.

C. nhiệt độ giảm và áp suất tăng.

D. nhiệt độ tăng và áp suất giảm.

Ý kiến nào là đúng?

Giải

Chọn C.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan