Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 7.38* trang 79 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Trong một xilanh và bên dưới pit-tông có

Trong một xilanh và bên dưới pit-tông có 0,4 g hơi nước ở nhiệt độ 290K . Lượng hơi này chiếm thể tích 40 lít. Có những cách nào làm cho hơi nước trở thành bão hòa?

Giải:

Có những cách nào sau đây :

a) Làm lạnh đẳng tích đến 2,84K.

b) Nén đẳng nhiệt đến 23,3 lít.

c) Làm đồng thời cả hai cách trên , nghĩa là vừa nén vừa giảm nhiệt độ .

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan