Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 7.50* trang 80 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Trường hợp nào dưới đây ta cảm thấy ẩm nhất

Trường hợp nào dưới đây ta cảm thấy ẩm nhất ( nghĩa là có độ ẩm tỉ đối cao nhất )?

A. Trong 1 m3 không khí chứa 10 g hơi nước ở 250C.

B. Trong 1 m3 không khí chứa 4 g hơi nước ở 50C.

C. Trong 1 m3 không khí chứa 28 g hơi nước ở 300C.

D. Trong 1 m3 không khí chứa 7 g hơi nước ở 100C.

Giải:

Trường hợp C, độ ẩm tỉ đối là 92,4%.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan