Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 7.40 trang 83 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Cho phản ứng : Nồng độ ban đầu của (O_2) là 0,24 mol/lít, sau 5 giây, nồng độ của (O_2) còn là 0,O_2 mol/lít. Hãy tính tốc độ của phản ứng trong thời gian đó.

Cho phản ứng :  Nồng độ ban đầu của \(O_2\) là 0,24 mol/lít, sau 5 giây, nồng độ của \(O_2\) còn là 0,O_2 mol/lít. Hãy tính tốc độ của phản ứng trong thời gian đó.

Lời giải:

Tốc độ phản ứng :  \(V = {{0,O_24 - 0,O_2} \over 5} = 0,008mol/l.s\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan