Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.1 trang 42 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.7 trên 13 phiếu

Dùng kí hiệu để trả lời câu hỏi: điểm A thuộc đường thẳng nào và không thuộc đường thẳng nào?

Câu hỏi:

Quan sát Hình 8.8

Dùng kí hiệu để trả lời câu hỏi: điểm A thuộc đường thẳng nào và không thuộc đường thẳng nào?

 

Phương pháp:

Quan sát đường thẳng nào đi qua điểm A thì điểm A thuộc đường thẳng đó (kí hiệu \( \in \)); đường thẳng nào không đi qua điểm A thì điểm A không thuộc đường thẳng đó (kí hiệu \( \notin \))

Lời giải:

Điểm A \( \in \) d; A \( \in \) d1

Điểm A \( \notin \) d2 .

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan