Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.16 trang 46 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Cho hai điểm A và B cùng thuộc đường thẳng xy. Vẽ hình và kể tên các tia mà em nhìn thấy trên hình.

Câu hỏi:

Cho hai điểm A và B cùng thuộc đường thẳng xy.

Vẽ hình và kể tên các tia mà em nhìn thấy trên hình.

Lời giải:

* Cách vẽ:

- Vẽ đường thẳng xy. 

- Lấy hai điểm A và B nằm trên đường thẳng xy.

* Ta có hình vẽ:

Các tia ở trong hình trên là: 

- Các tia gốc A là: AB, Ax, Ay (trong đó tia AB và Ay trùng nhau).

- Các tia gốc B là: BA, Bx, By (trong đó tia BA và Bx trùng nhau).

Vậy các tia có trong hình trên là: AB, Ax, Ay, BA, Bx, By (trong đó tia AB và Ay trùng nhau, tia BA và Bx trùng nhau).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan