Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.17 trang 46 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.7 trên 11 phiếu

Cho hai điểm A và B cùng thuộc đường thẳng xy. Trong các tia đó, em hãy cho biết các cặp tia đối nhau.

Câu hỏi:

Cho hai điểm A và B cùng thuộc đường thẳng xy

Trong các tia đó, em hãy cho biết các cặp tia đối nhau.

Lời giải:

Các cặp tia đối nhau là: tia Ax và Ay; tia Bx và By

Chú ý: Ta có thể viết là tia AB và Ay; tia Bx và BA

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan