Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.21 trang 46 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.6 trên 8 phiếu

Cho ba điểm A,B,C cùng thuộc đường thẳng xy. Giả sử điểm B thuộc tia Ay, B nằm giữa A và C. Hãy vẽ hình và cho biết tia Ay còn có cách gọi tên nào khác.

Câu hỏi:

Cho ba điểm A,B,C cùng thuộc đường thẳng xy.

Giả sử điểm B thuộc tia Ay, B nằm giữa A và C. Hãy vẽ hình và cho biết tia Ay còn có cách gọi tên nào khác.

Lời giải:

* Cách vẽ:

- Vẽ đường thẳng xy. 

- Lấy ba điểm A, B, C nằm trên đường thẳng xy.

* Ta có hình vẽ:

 

Điểm B thuộc tia Ay, B nằm giữa A và C nên điểm B và C thuộc tia Ay.

Do đó các tia AB, AC, Ay đều trùng nhau.

Vậy tia Ay còn có thể gọi là tia AB hay AC.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan