Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.22 trang 46 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.1 trên 13 phiếu

Cho tia Ox và hai điểm M, N khác O. Giả sử M nằm trên tia Ox, còn N nằm trên tia đối của tia Ox. Hỏi trong ba điểm M, N và O, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Câu hỏi:

Cho tia Ox và hai điểm M, N khác O.

Giả sử M nằm trên tia Ox, còn N nằm trên tia đối của tia Ox. Hỏi trong ba điểm M, N và O, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Lời giải:

* Cách vẽ:

- Vẽ tia Ox bất kỳ. 

- Lấy điểm M nằm trên tia Ox.

- Trên tia đối của tia Ox, lấy điểm N bất kỳ.

* Ta có hình vẽ:


Dựa vào hình vẽ trên, hai điểm M và N nằm khác phía đối với điểm N.

Vậy trong ba điểm M, N và O, điểm O nằm giữa hai điểm M và N.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan