Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.23 trang 46 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Cho tia Ox và hai điểm M, N khác O. Giả sử điểm O nằm giữa hai điểm M và N. Nếu M thuộc tia Ox thì kết luận nào sau đây là đúng? a) N nằm trên tia Ox; b) N nằm trên tia đối của tia Ox.

Câu hỏi:

Cho tia Ox và hai điểm M, N khác O.

Giả sử điểm O nằm giữa hai điểm M và N. Nếu M thuộc tia Ox thì kết luận nào sau đây là đúng?

a) N nằm trên tia Ox;

b) N nằm trên tia đối của tia Ox.

Lời giải:

* Cách vẽ:

- Vẽ tia Ox bất kỳ. Lấy điểm M nằm trên tia Ox.

- Trên tia đối của tia Ox, lấy điểm N bất kỳ.

* Ta có hình vẽ:

* Xét hai kết luận trên:

- Kết luận a) N nằm trên tia Ox.

Vì điểm O nằm giữa hai điểm M và N nên hai điểm M và N nằm khác phía đối với điểm O.

Mà điểm M thuộc tia Ox.

Khi đó, điểm N không nằm trên tia Ox.

Do đó kết luận a) sai.

- Kết luận N nằm trên tia đối của tia Ox.

Vì điểm O nằm giữa hai điểm M và N nên ba điểm O, M, N cùng nằm trên một đường thẳng và hai điểm M, N nằm khác phía đối với điểm O.

Khi đó, tia OM và ON là hai tia đối nhau.

Hay N nằm trên tia đối của tia Ox. 

Vậy kết luận b) đúng.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan