Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.18 trang 46 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Cho hai điểm A và B cùng thuộc đường thẳng xy. Giả sử tia Ax trùng với tia AB (tức là cách gọi khác của tia AB). Hãy vẽ hình và cho biết tia nào trùng với tia BA.

Câu hỏi:

Cho hai điểm A và B cùng thuộc đường thẳng xy.

Giả sử tia Ax trùng với tia AB (tức là cách gọi khác của tia AB). Hãy vẽ hình và cho biết tia nào trùng với tia BA.

Lời giải:

* Cách vẽ:

- Vẽ đường thẳng xy. 

- Lấy điểm A nằm trên đường thẳng xy.

- Trên tia Ax lấy điểm B (B khác A)

Khi đó tia AB trùng với tia Ax

Ta thấy tia By và tia BA có chung điểm gốc B và cùng nằm trên đường thẳng xy.

Vậy tia By trùng với tia BA.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan