Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.20 trang 46 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.6 trên 9 phiếu

Cho ba điểm A, B, C cùng thuộc đường thẳng xy. Giả sử tia AB và AC là hai tia đối nhau. Hãy vẽ hình và cho biết trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Câu hỏi:

Cho ba điểm A, B, C cùng thuộc đường thẳng xy.

Giả sử tia AB và AC là hai tia đối nhau. Hãy vẽ hình và cho biết trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Lời giải:

* Cách vẽ:

- Vẽ đường thẳng xy. 

- Lấy ba điểm A, B, C nằm trên đường thẳng xy.

* Ta có hình vẽ:

Ở hình vẽ trên, hai điểm A và C nằm khác phía đối với điểm B.

Vậy trong ba điểm A, B, C thì điểm A nằm giữa hai điểm B và C.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan