Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.19 trang 46 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4 trên 11 phiếu

Cho ba điểm A, B, C cùng thuộc đường thẳng xy. Vẽ hình và kể tên các tia mà em thấy trên hình (các tia trùng nhau liệt kê một lần).

Câu hỏi:

Cho ba điểm A, B, C cùng thuộc đường thẳng xy.

Vẽ hình và kể tên các tia mà em thấy trên hình (các tia trùng nhau liệt kê một lần).

Lời giải:

* Cách vẽ:

- Vẽ đường thẳng xy. 

- Lấy ba điểm A, B, C nằm trên đường thẳng xy.

* Ta có hình vẽ:

Các tia ở trong hình trên là: 

- Các tia gốc A là: Ax, Ay (các tia AB, AC và Ay trùng nhau).

- Các tia gốc B là: Bx, By (tia BA và Bx trùng nhau, tia BC và By trùng nhau).

- Các tia gốc C là: Cx, Cy (các tia CA, CB và Cx trùng nhau).

Vậy các tia có trong hình trên là: Ax, Ay, Bx, By, Cx, Cy.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan