Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.32 trang 49 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Cho M và N là hai điểm cùng nằm giữa điểm E và F. Tính độ dài của đoạn thẳng MN, biết rằng EF = 12 cm, EM= 4 cm và NF = 5 cm.

Câu hỏi:

Cho M và N là hai điểm cùng nằm giữa điểm E và F. Tính độ dài của đoạn thẳng MN, biết rằng EF = 12 cm, EM= 4 cm và NF = 5 cm.

Lời giải:

Ta có: EF = EM + MN + NF

12 = 4 + MN + 5

12 = 9  + MN

MN =  12 – 9

MN = 3 cm.

Vậy MN = 3 cm.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan