Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.33 trang 49 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bạn Nam dùng một cây gậy dài 1,5 m để đo chiều rộng của lớp học. Sau 5 lần đặt gậy đo liên tiếp thì khoảng cách còn lại giữa đầu gậy và mép tường là 1 m. Hỏi chiều rộng của lớp học là bao nhiêu mét?

Câu hỏi:

Bạn Nam dùng một cây gậy dài 1,5 m để đo chiều rộng của lớp học. Sau 5 lần đặt gậy đo liên tiếp thì khoảng cách còn lại giữa đầu gậy và mép tường là 1 m. Hỏi chiều rộng của lớp học là bao nhiêu mét?

Lời giải:

Cây gậy dài 1,5 m nên mỗi lần đặt gậy tương ứng với 1,5 m.

Do đó 5 lần đặt gậy tương ứng với độ dài là:

5 . 1,5 = 7,5 (m).

Chiều rộng của lớp học bằng 5 lần đặt cây gậy 1,5 m thì khoảng cách còn lại là 1 m. 

Khi đó, chiều rộng của lớp học là:

7,5 + 1 = 8,5 (m).

Vậy chiều rộng của lớp học là 8,5 m.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan