Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.47 trang 54 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

Cho góc xOy không bẹt. Từ hai bài 8.45 và 8.46, hãy nêu nhận xét về quan hệ giữa hai khái niệm: điểm trong của một góc và điểm nằm giữa hai điểm.

Câu hỏi:

Từ hai bài 8.45 và 8.46, hãy nêu nhận xét về quan hệ giữa hai khái niệm: điểm trong của một góc và điểm nằm giữa hai điểm.

Lời giải:

Cho góc xOy khác góc bẹt.

- Nếu M là 1 điểm nằm trong góc xOy, A,B nằm trên 2 cạnh của góc thỏa mãn A,M,B thẳng hàng thì M nằm giữa A và B.

- Nếu M là điểm nằm giữa A, B với A, B nằm trên 2 cạnh của góc xOy (A,B khác O) thì M là 1 điểm trong của góc xOy.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan