Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.48 trang 57 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Vẽ góc xMy có số đo bằng 45o, sau đó vẽ tia đối Mx’ của tia Mx và tia đối My’ của tia My.

Câu hỏi:

Vẽ góc xMy có số đo bằng 45\(^ \circ \), sau đó vẽ tia đối Mx’ của tia Mx và tia đối My’ của tia My.

Lời giải:

* Cách vẽ:

- Vẽ 

- Vẽ Mx' là tia đối của tia Mx.

- Vẽ My' là tia đối của tia My.

* Ta có hình vẽ:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan