Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài đọc 1: Bé xem tranh trang 47, 48 VBT Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1, 2 trang 47 (Đọc hiểu), Câu 1, 2 trang 48 (Luyện tập) Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều, Bài đọc 1: Bé xem tranh. Tìm trong bài thơ và viết lại một câu thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú của bản nhỏ khi xem tranh:

ĐỌC HIỂU BÀI ĐỌC 1 TRANG 47 - BÀI 30 VBT TIẾNG Việt LỚP 2 TẬP 2 - CÁNH DIỀU

Câu 1 trang 47 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

Bức tranh mà bạn nhỏ xem vẽ những gì?

a. đồng lúa, đuôi gà, mẹ gặt lúa, thuyền cập bến, cò bay.

b. đồng lúa, thuyền cập bến, tiếng hò, mùa hè, cò bay, trời xanh.

c. đồng lúa, đò cập bến, trăng, thuyền kéo lưới, cò bay trên trời cao. 

Trả lời:

Bức tranh mà bạn nhỏ xem vẽ: đồng lúa, đò cập bến, trăng, thuyền kéo lưới, cò bay.

Chọn c. 

Câu 2 trang 47 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Vì sao bạn nhỏ nghĩ đó là bức tranh vẽ làng quê của mình?

a. Vì bức tranh vẽ cảnh vật quen thuộc của quê hương bạn.

b. Vì bức tranh đó vẽ cảnh vật giống tranh của bạn.

c. Vì đó là bức tranh mẹ mua. 

Trả lời:

Bạn nhỏ nghĩ đó là bức tranh vẽ làng quê của mình vì bức tranh vẽ cảnh vậy quen thuộc của quê hương bạn.

Chọn a. 

LUYỆN TẬP TRANG 48 - BÀI ĐỌC 1 - BÀI 30 VBT TIẾNG Việt LỚP 2 TẬP 2 - CÁNH DIỀU

Câu 1 trang 48 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Tìm trong bài thơ và viết lại một câu thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú của bản nhỏ khi xem tranh: 

Trả lời:

Câu thơ thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú của bạn nhỏ khi xem tranh là: Ồ, đây giống quá 

Câu 2 trang 48 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Đặt một câu thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú của em trước một bức tranh hoặc một cảnh đẹp:

M: Ồ, bức tranh đẹp quá! 

Trả lời:

Ồ, bức tranh này thật đẹp! 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan