Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài đọc 1: Về quê trang 50, 51, 52 VBT Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Cánh Diều

Bình chọn:
3.6 trên 8 phiếu

Câu 1, 2 trang 50, câu 3, 4 trang 51 (Đọc hiểu), Câu 1, 2 trang 52 (Luyện tập), Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều, Bài đọc 1: Về quê. Viết 1 – 2 câu thể hiện sự ngạc nhiên hoặc thích thú trong những tình huống sau:

ĐỌC HIỂU BÀI ĐỌC 1 TRANG 50 - BÀI 31 VBT TIẾNG Việt LỚP 2 TẬP 2 - CÁNH DIỀU

Câu 1 trang 50 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Bài thơ là lời của ai? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Lời của một bạn nhỏ nghỉ hè được về quê chơi.

b. Lời của người ông đón cháu về quê chơi. 

Trả lời:

Bài thơ là lời của một bạn nhỏ nghỉ hè được về quê chơi.

Chọn a. 

Câu 2 trang 50 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Bạn nhỏ thích những cảnh vật nào ở quê? Đánh dấu ✔ vào các ô thích hợp:

Ý

ĐÚNG

SAI

a. Thích cánh đồng xanh tít tắp, rộng thênh thang.

 

 

b. Thích giếng làng, cây ổi chín vàng.

 

 

c. Thích trời cao lồng lộng, tre đu kẽo kẹt, nắng đầy sân.

 

 

d. Thích chó mèo quẩn chân người; vịt bầu thảnh thơi bơi; gà mẹ bới giun, lũ con chiêm chiếp theo sau

 

 

e. Thích kì nghỉ ngắn, thời gian trôi rất mau. 

 

 

Trả lời:

Ý

ĐÚNG

SAI

a. Thích cánh đồng xanh tít tắp, rộng thênh thang.

 

b. Thích giếng làng, cây ổi chín vàng.

 

c. Thích trời cao lồng lộng, tre đu kẽo kẹt, nắng đầy sân.

 

d. Thích chó mèo quẩn chân người; vịt bầu thảnh thơi bơi; gà mẹ bới giun, lũ con chiêm chiếp theo sau

 

e. Thích kì nghỉ ngắn, thời gian trôi rất mau. 

 

Câu 3 trang 51 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Bạn nhỏ được làm những gì khi về quê nghỉ hè? Đánh dấu tích vào các ô thích hợp: 

Ý

ĐÚNG

SAI

a. Được tắm giếng làng, bắc thang bẻ ổi chín trên cây. 

 

 

b. Được phơi nắng dưới rặng tre đầy nắng gió.

 

 

c. Được đi câu vào buổi trưa, buổi chiều.

 

 

d. Được tranh nhau thả diều với đám bạn  

 

 

Trả lời:

Ý

ĐÚNG

SAI

a. Được tắm giếng làng, bắc thang bẻ ổi chín trên cây.

 

b. Được phơi nắng dưới rặng tre đầy nắng gió.

 

c. Được đi câu vào buổi trưa, buổi chiều.

 

d. Được tranh nhau thả diều với đám bạn     

 

 

Câu 4 trang 51 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

 

Câu hỏi:

 

Em hiểu hai dòng cuối bài thơ như thế nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Ngày ở quê ngắn hơn ngày ở thành phố.

b. Nghỉ hè ở quê rất vui nên thấy thời gian trôi nhanh.

c. Kỳ nghỉ hè chỉ có một tháng nên rất ngắn. 

Trả lời:

 

Hai dòng thơ cuối có nghĩa là: nghỉ hè ở quê rất vui nên thấy thời gian trôi nhanh.

Chọn b. 

LUYỆN TẬP TRANG 52 - BÀI ĐỌC 1 - BÀI 31 VBT TIẾNG Việt LỚP 2 TẬP 2 - CÁNH DIỀU

Câu 1 trang 52 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp:

(quê, tít tắp, tắm, giếng, bẻ, ổi, xanh, thênh thang, tre, bơi, câu cá, ngắn)

a. Từ ngữ chỉ sự vật

b. Từ ngữ chỉ đặc điểm

c. Từ ngữ chỉ hoạt động 

Trả lời:

a. Từ ngữ chỉ sự vật: quê, giếng, ổi, tre

b. Từ ngữ chỉ đặc điểm: tít tắp, xanh, thênh thang, ngắn

c. Từ ngữ chỉ hoạt động: tắm, bẻ, bơi, câu cá 

Câu 2 trang 52 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Viết 1 – 2 câu thể hiện sự ngạc nhiên hoặc thích thú trong những tình huống sau:

a. Ông cho em cùng đi thả diều.

b. Ông cho em cùng đi câu cá. 

Trả lời:

a. Ông cho em cùng đi thả diều.

Ôi, thả diều ấy ạ? Cháu thích lắm ạ.

b. Ông cho em cùng đi câu cá.

Thật ạ? Cháu rất thích đi câu cá cùng ông ạ!

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan