Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài đọc 1: Con rồng cháu tiên trang 55, 56 VBT Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Cánh Diều

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Câu 2, 3 trang 55, câu 4 trang 56 (Đọc hiểu), Câu 1, 2 trang 56 (Luyện tập), Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều, Bài đọc 1: Con rồng cháu tiên. Bà Âu Cơ sinh con kì lạ như thế nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

ĐỌC HIỂU BÀI ĐỌC 1 TRANG 55 - BÀI 32 VBT TIẾNG Việt LỚP 2 TẬP 2 - CÁNH DIỀU

Câu 2 trang 55 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Bà Âu Cơ sinh con kì lạ như thế nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Bà sinh ra một người con lớn nhanh như thổi.

b. Bà sinh ra hàng chục người con lớn nhanh như thổi.

c. Bà sinh ra một bọc trăm trứng, nở ra một trăm người con lớn nhanh như thổi. 

Trả lời:

Bà Âu Cơ sinh ra một bọc trăm trứng, nở ra một trăm người con lớn nhanh như thổi.

Chọn c. 

Câu 3 trang 55 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Viết tên vị vua đầu tiên lập ra nước ta.  

Trả lời:

Tên vị vua đầu tiên lập ra nước ta là Hùng Vương. 

Câu 4 trang 56 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Viết tiếp câu trả lời:

Theo truyện Con Rồng cháu Tiên thì người Việt Nam ta là con cháu của…

Trả lời:

Theo truyện Con Rồng cháu Tiên thì người Việt Nam ta là con cháu của Rồng Tiên. 

LUYỆN TẬP TRANG 56 - BÀI ĐỌC 1 - BÀI 32 VBT TIẾNG Việt LỚP 2 TẬP 2 - CÁNH DIỀU

Câu 1 trang 56 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Gạch chân bộ phận câu  trả lời cho câu hỏi Để làm gì?

a. Người Việt Nam lập Đền Hùng để thờ các vị vua đầu tiên lập ra nước ta.

b. Ngày mùng Mười tháng Ba âm lịch hằng năm, người dân cả nước về Đền Hùng để tưởng niệm tổ tiên chung. 

Trả lời:

a. Người Việt Nam lập Đền Hùng để thờ các vị vua đầu tiên lập ra nước ta.

b. Ngày mùng Mười tháng Ba âm lịch hằng năm, người dân cả nước về Đền Hùng để tưởng niệm tổ tiên chung.

Câu 2 trang 56 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Đặt một câu có bộ phận trả lời câu hỏi Để làm gì? 

Trả lời:

- Em chăm chỉ học tập để đạt kết quả tốt.

- Bố mua cho em chiếc xe đạp để em tập đi xe. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan