Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài đọc 1: Con đường của bé trang 58, 59 VBT Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 2 trang 58, câu 3 trang 59 (Đọc hiểu), Câu 1, 2 trang 59 (Luyện tập), Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều, Bài đọc 1: Con đường của bé. Viết thêm tên một số nghề nghiệp mà em biết:

ĐỌC HIỂU BÀI ĐỌC 1 TRANG 58, 59 - BÀI 33 VBT TIẾNG Việt LỚP 2 TẬP 2 - CÁNH DIỀU

Câu 2 trang 58 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Công việc của mỗi người gắn với một con đường. Nối đúng:

 

 

Trả lời:

Câu 3 trang 59 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Em hiểu hai dòng thơ cuối thế nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Bé tìm đường tới trường.

b. Bé tìm đường của các chú, các bác.

c. Bé tìm con đường tương lai trong các bài học. 

Trả lời:

Hai dòng thơ cuối được hiểu là: Bé tìm con đường tương lai trong các bài học.

Chọn c. 

LUYỆN TẬP TRANG 59 - BÀI ĐỌC 1 - BÀI 33 VBT TIẾNG Việt LỚP 2 TẬP 2 - CÁNH DIỀU

Câu 1 trang 59 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Viết các câu trả lời: Các cô bác trong tranh đang làm gì? Họ là ai?

 

Trả lời:

Câu 2 trang 59 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Viết thêm tên một số nghề nghiệp mà em biết: 

Trả lời:

Một số nghề nghiệp: bác sĩ, kĩ sư, giáo viên, bộ đội, người mẫu, nhiếp ảnh gia,…

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan