Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài đọc 2: Thư Trung Thu trang 56, 57, 58 VBT Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Cánh Diều

Bình chọn:
3.3 trên 7 phiếu

Câu 2 trang 56, câu 3 trang 57 (Đọc hiểu), Câu 1, 2 trang 57, bài viết 2 trang 57, 58 (Luyện tập), Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều, Bài đọc 2: Thư Trung Thu. Viết một đoạn văn (ít nhất 4 – 5 câu) kể những điều em biết về đất nước, con người Việt Nam.

ĐỌC HIỂU BÀI ĐỌC 2 TRANG 56, 57 - BÀI 32 VBT TIẾNG Việt LỚP 2 TẬP 2 - CÁNH DIỀU

Câu 2 trang 56 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Nối đúng:

 

Trả lời:

Câu 3 trang 57 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Bác Hồ khuyên thiếu nhi điều gì? Gạch chân những câu thơ thể hiện điều đó:

Mong các cháu cố gắng

Thi đua học và hành

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ

Tùy theo sức của mình

Để tham gia kháng chiến

Để gìn giữ hòa bình

Các cháu hãy xứng đáng

Cháu Bác Hồ Chí Minh 

Trả lời:

Mong các cháu cố gắng

Thi đua học và hành

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ

Tùy theo sức của mình

Để tham gia kháng chiến

Để gìn giữ hòa bình

Các cháu hãy xứng đáng

Cháu Bác Hồ Chí Minh

LUYỆN TẬP TRANG 57 - BÀI ĐỌC 2 - BÀI 32 VBT TIẾNG Việt LỚP 2 TẬP 2 - CÁNH DIỀU

Câu 1 trang 57 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Gạch chân những từ trong mỗi câu sau cho biết câu đó là một lời đề nghị, lời khuyên:

a. Mong các cháu cố gắng.

b. Các cháu hãy cố gắng. 

Trả lời:

a. Mong các cháu cố gắng.

b. Các cháu hãy cố gắng. 

Câu 2 trang 57 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Đặt câu với từ mong hoặc từ hãy để nói lời đề nghị của em với người khác. 

Trả lời:

- Mong bố mẹ sẽ mua cho con một chiếc xe đạp mới.

- Cậu hãy nhặt chiếc bút kia lên đi. 

Bài viết 2 trang 57 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu 1 trang 57 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Giải ô chữ: Tìm từ thích hợp với mỗi dòng theo gợi ý (SGK trang 121). Viết vào mỗi ô trống một chữ cái. Viết lại chữ trên cột dọc sẫm màu. 

Trả lời:

1. Việt Nam

3. Lạc Long Quân

4. Âu Cơ

6. Phong Châu

Chữ trên cột dọc: Tổ quốc 

Câu 2 trang 58 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Viết một đoạn văn (ít nhất 4 – 5 câu) kể những điều em biết về đất nước, con người Việt Nam. 

Trả lời:

 

Việt Nam là một đất nước hình chữ S. Từ trước đến nay, Việt Nam đã phải trải qua biết bao cuộc chiến tranh để bảo vệ đất nước. Con người Việt Nam có nguồn gốc là con Rồng cháu Tiên. Họ dũng cảm và yêu nước, luôn sẵn sàng đấu tranh để bảo vệ đất nước của mình. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan