Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài đọc 1: Chim én trang 18, 19 VBT Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Cánh Diều

Bình chọn:
2.2 trên 6 phiếu

Câu 1 trang 18, câu 2, 3 trang 19 (Đọc hiểu), Câu 1, 2 trang 19 (Luyện tập) Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều, Bài đọc 1: Chim én. Em hiểu chim én “rủ mùa xuân cùng về” nghĩa là gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

ĐỌC HIỂU BÀI ĐỌC 1 TRANG 18 VBT TIẾNG Việt LỚP 2 TẬP 2 - CÁNH DIỀU

Câu 1 trang 18 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Em hiểu chim én “rủ mùa xuân cùng về” nghĩa là gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Chim én báo hiệu mùa xuân về.

b. Chim én dẫn đường cho mùa xuân về.

c. Chim én về để mở hội xuân. 

Trả lời:

Em hiểu câu “rủ mùa xuân cùng về” nghĩa là: chim én báo hiệu mùa xuân về.

Chọn a. 

Câu 2 trang 19 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Gạch chân những câu thơ tả vẻ đẹp của cây cối khi xuân về:

Cỏ mọc xanh chân đê

Rau xum xuê nương bãi

Cây cam vàng thêm trái

Hoa khoe sắc nơi nơi

Trời rắc bụi mưa rơi

Mầm non vươn đứng dậy

Én bay chao cánh vẫy

Mừng vui rồi lại đi 

Trả lời:

Cỏ mọc xanh chân đê

Rau xum xuê nương bãi

Cây cam vàng thêm trái

Hoa khoe sắc nơi nơi

Trời rắc bụi mưa rơi

Mầm non vươn đứng dậy

Én bay chao cánh vẫy

Mừng vui rồi lại đi 

Câu 3 trang 19 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Em muốn chim én nói gì khi xuân về?

Em muốn chim én nói: …. 

Trả lời:

Em muốn chim én nói: năm mới sẽ là một năm tràn ngập niềm vui đối với tất cả mọi người. 

LUYỆN TẬP TRANG 19 - BÀI ĐỌC 1 VBT TIẾNG Việt LỚP 2 TẬP 2 - CÁNH DIỀU

Câu 1 trang 19 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Gạch chân bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ở đâu?

a. Cỏ mọc xanh ở chân đê.

b. Rau xum xuê nương bãi.

c. Hoa khoe sắc nơi nơi. 

Trả lời:

a. Cỏ mọc xanh ở chân đê.

b. Rau xum xuê trên nương bãi.

c. Hoa khoe sắc khắp nơi.

Câu 2 trang 19 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp:

(chim én, mở hội, lượn bay, hoa, dẫn lối, rủ, chao, cánh, vẫy, mầm non)

a. Từ ngữ chỉ sự vật.

b. Từ ngữ chỉ hoạt động. 

Trả lời:

- Từ ngữ chỉ sự vật: chim én, hoa, cánh, mầm non.

- Từ ngữ chỉ hoạt động: mở hội, lượn bay, dẫn lối, rủ, chao, vẫy. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan