Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài đọc 1: Bờ tre đón khách trang 22, 23 VBT Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Cánh Diều

Bình chọn:
3.4 trên 11 phiếu

Câu 1, 2, 3, 4 trang 22 (Đọc hiểu), Câu 1, 2 trang 23 (Luyện tập) Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều, bài đọc 1: Bờ tre đón khách. Câu thơ nào cho thấy bầy chim cu rất thích bờ tre? Đặt một câu có bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu?

ĐỌC HIỂU BÀI ĐỌC 1 TRANG 22 VBT TIẾNG Việt LỚP 2 TẬP 2 - CÁNH DIỀU

Câu 1 trang 22 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Khách đến bờ tre là những loài chim nào? Viết tiếp:

Cò bạch,…

Trả lời:

Cò bạch, bồ nông, bói cá, chim cu. 

Câu 2 trang 22 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Gạch chân những dòng thơ cho thấy bờ tre rất vui khi có khách đến:

Bờ tre quanh hồ

Suốt ngày đón khách

Một đàn cò bạch

Hạ cánh reo mừng

Tre chợt tưng bừng

Nở đầy hoa trắng 

Trả lời:

Bờ tre quanh hồ

Suốt ngày đón khách

Một đàn cò bạch

Hạ cánh reo mừng

Tre chợt tưng bừng

Nở đầy hoa trắng

Câu 3 trang 22 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Bài thơ tả dáng vẻ của mỗi loài chim đến bờ tre khác nhau thế nào?

Nối đúng:

Trả lời:

Câu 4 trang 22 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều 

Câu hỏi: 

Câu thơ nào cho thấy bầy chim cu rất thích bờ tre? 

Trả lời:

Câu thơ cho thấy bầy chim cu rất quý bờ tre là: Ca hát gật gù: “Ồ, tre rất mát!” 

LUYỆN TẬP TRANG 23 - BÀI ĐỌC 1 VBT TIẾNG Việt LỚP 2 TẬP 2 - CÁNH DIỀU

Câu 1 trang 23 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Bộ phận in đậm trong những câu sau trả lời cho câu hỏi nào?

a. Chú bói cá đỗ trên cành me.

b. Đàn cò trắng đậu trên ngọn tre.

c. Bên bờ tre, bác bồ nông đứng im như tượng đá. 

Trả lời:

a. Chú bói cá đỗ trên cành me.

=> Chú bói cá đỗ ở đâu?

b. Đàn cò trắng đậu trên ngọn tre.

=> Đàn cò trắng đậu ở đâu?

c. Bên bờ tre, bác bồ nông đứng im như tượng đá.

=> Bác bồ nông đứng im như tượng đá ở đâu? 

Câu 2 trang 23 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Đặt một câu có bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu? 

Trả lời:

Trên cánh đồng, các bác nông dân đang cấy lúa.

- Bầy chim hót líu lo trong rừng.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan