Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài đọc 1: Sư tử xuất quân trang 26, 27 VBT Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1 trang 26, câu 2, 3 trang 27 (Đọc hiểu), Câu 1 trang 27, câu 2 trang 28 (Luyện tập) Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều, Bài đọc 1: Sư tử xuất quân. Nếu được chọn một tên khác cho bài thơ, em sẽ chọn tên nào? Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời em thích:

ĐỌC HIỂU BÀI ĐỌC 1 TRANG 26 VBT TIẾNG Việt LỚP 2 TẬP 2 - CÁNH DIỀU

Câu 1 trang 26 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Sư tử giao việc cho thần dân với mong muốn thế nào? Đánh dấu ✔ vào ô thích hợp. 

Ý

ĐÚNG

SAI

a. Tất cả thần dân ai cũng được trổ tài.

 

 

b. Nhỏ, to, khỏe, yếu đều tùy tài lập công

 

 

c. Chỉ dùng những loài vật khỏe mạnh, có tài 

 

 

Trả lời:

Ý

ĐÚNG

SAI

a. Tất cả thần dân ai cũng được trổ tài.

 

b. Nhỏ, to, khỏe, yếu đều tùy tài lập công

 

c. Chỉ dùng những loài vật khỏe mạnh, có tài  

 

Câu 2 trang 27 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Sư tử giao việc rất phù hợp với đặc điểm của thần dân.

M: Sư tử giao cho voi việc vận tải vì voi chở đồ đạc rất khỏe. 

Trả lời:

Câu 3 trang 27 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Nếu được chọn một tên khác cho bài thơ, em sẽ chọn tên nào? Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời em thích:

a. Ông vua khôn ngoan

b. Nhìn người giao việc

c. Ai cũng có ích 

Trả lời:

Em chọn tên “Ông vua khôn ngoan” vì đề bài này nói lên sự tài giỏi của sư tử trong việc điều khiển các thần dân 

LUYỆN TẬP TRANG 27 - BÀI ĐỌC 1 VBT TIẾNG Việt LỚP 2 TẬP 2 - CÁNH DIỀU

Câu 1 trang 27 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Nối đúng: 

Trả lời:

Câu 2 trang 28 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Đặt dấu phẩy vào những chỗ phù hợp trong câu sau:

Hổ báo hoa mai tê giác gấu ngựa gấu chó là những động vật quý hiếm, cần được bảo vệ. 

Trả lời:

Hổ, báo hoa mai, tê giác, gấu ngựa, gấu chó là những động vật quý hiếm, cần được bảo vệ. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan