Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài đọc 1: Hươu cao cổ trang 30, 31 VBT Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Cánh Diều

Bình chọn:
2.8 trên 5 phiếu

Câu 1, 2, 3 trang 30 (Đọc hiểu), Câu 1 trang 30, câu 2 trang 31 (Luyện tập) Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều, Bài đọc 1: Hươu cao cổ. Chiều cao của hươu cao cổ có gì thuận tiện và có gì bất tiện? Điền dấu câu phù hợp với mỗi ô trống: dấu chấm hay dấu phẩy?

ĐỌC HIỂU BÀI ĐỌC 1 TRANG 30 - BÀI 26 VBT TIẾNG Việt LỚP 2 TẬP 2 - CÁNH DIỀU

Câu 1 trang 30 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Hươu cao cổ cao như thế nào? Đánh dấu ✔ vào ô thích hợp: 

Ý

ĐÚNG

SAI

a. Chú hươu cao nhất cao tới gần … 6 mét.

 

 

b. Chú hươu cao nhất có thể ngó được vào cửa sổ tầng hai của một ngôi nhà 

 

 

c. Hươu có thể dễ dàng cúi đầu xuống vũng nước uống nước.

 

 


Trả lời:

Ý

ĐÚNG

SAI

a. Chú hươu cao nhất cao tới gần … 6 mét.

 

b. Chú hươu cao nhất có thể ngó được vào cửa sổ tầng hai của một ngôi nhà

 

c. Hươu có thể dễ dàng cúi đầu xuống vũng nước uống nước.  

 

Câu 2 trang 30 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Chiều cao của hươu cao cổ có gì thuận tiện và có gì bất tiện? 

Trả lời:

Câu 3 trang 30 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Hươu cao cổ sống với các loài vật khác như thế nào? Khoanh tròn chữ cái trước những ý đúng:

a. Không bao giờ tranh giành thức ăn hay nơi ở với loài vật nào.

b. Tranh giành thức ăn, nơi ở với các loài vật trên đồng cỏ.

c. Sống rất hòa thuận với nhiều loài thú ăn cỏ khác. 

Trả lời:

Hươu cao cổ không bao giờ tranh giành thức ăn hay nơi ở với bất kì loài vật nào, nó sống hòa bình với nhiều loài vật ăn cỏ khác.

Chọn a và c. 

LUYỆN TẬP TRANG 30, 31 - BÀI ĐỌC 1 - BÀI 26 VBT TIẾNG Việt LỚP 2 TẬP 2 - CÁNH DIỀU

Câu 1 trang 30 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Điền dấu câu phù hợp với mỗi ô trống: dấu chấm hay dấu phẩy?

Hươu cao cổ rất hiền lành □ nó sống hòa bình □ thân thiện với nhiều loài vật ăn cỏ khác. 

Trả lời:

Hươu cao cổ rất hiền lành. Nó sống hòa bình, thân thiện với nhiều loài vật ăn cỏ khác. 

Câu 2 trang 31 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Đặt dấu phẩy còn thiếu vào những chỗ phù hợp trong đoạn văn sau:

Một năm, Trời làm hạn hán, cây cỏ chim chóc muông thú đều khát nước. Cóc cùng các bạn cua ong cáo gấu và cọp quyết lên thiên đình kiện Trời. Cuối cùng, Trời phải cho mưa xuống khắp trần gian. 

Trả lời:

Một năm, Trời làm hạn hán, cây cỏ, chim chóc, muông thú đều khát nước. Cóc cùng các bạn cua, ong, cáo, gấu và cọp quyết lên thiên đình kiện Trời. Cuối cùng, Trời phải cho mưa xuống khắp trần gian. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan