Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài đọc 2: Động vật "bế" con thế nào? trang 28, 29 VBT Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Cánh Diều

Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Câu 1, 2, 3 trang 28 (Đọc hiểu), Câu 1 trang 29 (Luyện tập), bài viết 2 trang 29 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều, Bài đọc 2: Động vật "bế" con thế nào? Hãy viết một đoạn văn (ít nhất 4 – 5 câu) về đồ vật, đồ chơi hình một loài vật (hoặc tranh ảnh loài vật)

ĐỌC HIỂU BÀI ĐỌC 2 TRANG 28 - BÀI 25 VBT TIẾNG Việt LỚP 2 TẬP 2 - CÁNH DIỀU

Câu 1 trang 28 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Viết tên những con vật có cách tha con giống như tha mồi. 

Trả lời:

Những con vật có cách tha con giống như tha mồi là: mèo, hổ, báo, sư tử 

Câu 2 trang 28 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Những con vật nào “cõng” hoặc “địu” con bằng lưng, băng chiếc túi da ở bụng? Viết tên con vậy đó và đánh dấu ✔ vào ô thích hợp: 

Con vật

Cõng con trên lưng

“địu” con bằng túi da ở bụng

 

 

 

 

Trả lời:

Con vật

Cõng con trên lưng

“địu” con bằng túi da ở bụng

Chuột túi, gấu túi

 

Thiên nga

 

Câu 3 trang 28 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Những con vật nhỏ nào không được tha, “địu” hay “cõng” mà phải tự đi theo mẹ? Đánh dấu tích vào □ trước ý đúng:

□ ngựa con                              □ cá sấu con

□ hươu con                             □ voi con                                 □ tê giác con 

Trả lời:

Những con vật phải tự đi theo mẹ là: ngựa con, hươu con, voi con, tê giác con. 

LUYỆN TẬP TRANG 29 - BÀI ĐỌC 2 - BÀI 25 VBT TIẾNG Việt LỚP 2 TẬP 2 - CÁNH DIỀU

Câu 1 trang 29 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Nối đúng: 

Dựa vào thông tin từ bài Động vật “bế” con thế nào?, hãy lập bảng sau: 

Số

thứ tự

Con gì?

“Bế” con

bằng cách nào?

Sử dụng bộ phận nào của cơ thể?

1

Mèo, sư tử

ngoạm

răng, miệng

2

Cá sấu

 

 

3

Chuột túi, gấu túi

 

 

4

Thiên nga, gấu túi

 

 

Trả lời:

Số

thứ tự

Con gì?

“Bế” con

bằng cách nào?

Sử dụng bộ phận nào của cơ thể?

1

Mèo, sư tử

ngoạm

răng, miệng

2

Cá sấu

tha

Miệng

3

Chuột túi, gấu túi

địu

Túi trước bụng

4

Thiên nga, gấu túi

cõng

lưng

Bài viết 2 trang 29 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Dựa vào những điều đã quan sát và trao đổi với bạn ở tiết học trước, hãy viết một đoạn văn (ít nhất 4 – 5 câu) về đồ vật, đồ chơi hình một loài vật (hoặc tranh ảnh loài vật). Đặt tên cho đoạn văn của em. 

Trả lời:

Hôm trước, em được mẹ cho đi siêu thị và được mua cho một chú chó bông rất đẹp. Chú chó được làm bằng bông rất mềm và mượt. Chú vừa vòng tay ôm của em. Bộ lông của chú chó màu vàng xen lẫn cả màu trắng, mắt và mũi chó màu đen láy. Chú chó bông giống như một người bạn của em. Em rất thích chơi cùng với chú. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan