Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài đọc 1: Mùa lúa chín trang 14, 15 VBT Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Cánh Diều

Bình chọn:
3 trên 10 phiếu

Câu 1, 2, 3, 4 trang 14 (Đọc hiểu), câu 1, 2 trang 12 (Luyện tập) Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều, Bài đọc 1: Mùa lúa chín. Gạch chân những từ ngữ ở khổ thơ cuối thể hiện niềm vui của bạn nhỏ khi đi giữa đồng lúa chín:

ĐỌC HIỂU BÀI ĐỌC 1 TRANG 14 VBT TIẾNG Việt LỚP 2 TẬP 2 - CÁNH DIỀU

Câu 1 trang 14 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Ở khổ thơ 1, đồng lúa chín được so sánh với những gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Với một biển vàng, với tơ kén.

b. Với đàn chim ri đá. 

Trả lời:

Đồng lúa chín được so sánh với: biển vàng, tơ kén.

Chọn a. 

Câu 2 trang 14 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Gạch chân một hình ảnh đẹp ở khổ thơ 2.

Lúa biết đi

Chuyện rầm rì

Rung rinh sóng

Làm xáo động

Cả rặng cây

Làm lung lay

Hàng cột điện… 

Trả lời:

Lúa biết đi

Chuyện rầm rì

Rung rinh sóng

Làm xáo động

Cả rặng cây

Làm lung lay

Hàng cột điện… 

Câu 3 trang 14 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Gạch chân những câu thơ nói lên nỗi vất vả của người nông dân: 

Bông lúa quyện

Trĩu bàn tay

Như đựng đầy

Mưa, gió, nắng 

Như đeo nặng

Giọt mồ hôi

Của bao người

Nuôi lớn lúa

Trả lời:

Bông lúa quyện

Trĩu bàn tay

Như đựng đầy

Mưa, gió, nắng 

Như đeo nặng

Giọt mồ hôi

Của bao người

Nuôi lớn lúa

Câu 4 trang 14 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Gạch chân những từ ngữ ở khổ thơ cuối thể hiện niềm vui của bạn nhỏ khi đi giữa đồng lúa chín:

Em đi giữa

Biển vàng

Nghe mênh mang

Đồng lúa hát 

Trả lời:

Em đi giữa

Biển vàng

Nghe mênh mang

Đồng lúa hát

LUYỆN TẬP TRANG 15 - BÀI ĐỌC 1 VBT TIẾNG Việt LỚP 2 TẬP 2 - CÁNH DIỀU

Câu 1 trang 15 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp:

(thóc, gặt, cấy, gạo, cánh đồng, đập, gánh, nương, rẫy)

a. Từ ngữ chỉ nơi trồng lúa: cánh đồng,..

b. Từ ngữ chỉ hoạt động liên quan đến cây lúa: cấy,…

c. Từ ngữ chỉ sản phẩm từ cây lúa: gạo,… 

Trả lời:

a. Từ ngữ chỉ nơi trồng lúa: cánh đồng, nương, rẫy

b. Từ ngữ chỉ hoạt động liên quan đến cây lúa: cấy, gặt, đập, gánh

c. Từ ngữ chỉ sản phẩm từ cây lúa: gạo, thóc 

Câu 2 trang 15 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Hãy đặt câu với một trong các từ trên. 

Trả lời:

Cánh đồng rộng lớn mênh mông..

- Ngoài đồng, các bác nông dân đang cấy lúa. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan