Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài I.10 trang 22 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều đi qua điểm A rồi qua điểm B cách A 20 m trong thời gian t = 2 s. Vận tốc của ô tô khi đi qua điểm B là vB= 12 m/s.

Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều đi qua điểm A rồi qua điểm B cách A 20 m trong thời gian t = 2 s. Vận tốc của ô tô khi đi qua điểm B là vB= 12 m/s.

a) Tính gia tốc của ô tô và vận tốc của nó khi đi qua điểm A.

b) Tính quãng đường ô tô đã đi được từ điểm khởi hành đến điểm A.

Hướng dẫn trả lời:

Chọn thời điểm ô tô đi qua điểm A làm mốc thời gian. Vì ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều nên gia tốc của ô tô được tính theo công thức : \(a = {{{v_B} - {v_A}} \over t}\) (1)

Mặt khác gia tốc a lại liên hệ với quãng đường đi được s và các vận tốc vA và vtheo công thức : \(v_B^2 - v_A^2 = 2as\)

a) Ta suy ra 2s = (vB + vA)t

hay  \({v_A} = {{2s} \over t} - {v_B} = {{2.20} \over 2} - 12 = 8(m/s)\)

Thay số vào (1) ta tính được gia tốc của ô tô :  \(a = {{12 - 8} \over 2} = 2(m/{s^2})\)

b) Vì vận tốc đầu v0 = 0, nên quãng đường đi được của ô tô kể từ điểm khởi hành cho đến điểm A tính bằng : \({s_A} = {{at_A^2} \over 2}\)

Vì vA = a.tA nên suy ra: 

\({s_A} = {{at_A^2} \over 2} = {a \over 2}{\left( {{{{v_A}} \over a}} \right)^2} = {{v_A^2} \over {2a}} = {{{8^2}} \over {2.2}} = 16(m)\)

Sachbaitap.com

 

Xem lời giải SGK - Vật lí 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan