Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài III.1, III.2, III.3 trang 47 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây này một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V thì cường độ hiệu dụng qua nó là 1 A. Cảm kháng của cuộn dây bằng

III.1.Khi đặt một hiệu điện thế không đổi 12 V vào hai đầu một cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L thì dòng điện qua cuộn dây là dòng điện một chiều có cường độ 0,15 A. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây này một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V thì cường độ hiệu dụng qua nó là 1 A. Cảm kháng của cuộn dây bằng

A. 60\(\Omega\)                 B. 40\(\Omega\)                   C. 50 \(\Omega\)                     D.30\(\Omega\)  

III.2.  Một đoạn mạch điện RLC nối tiếp có UR = UC = 0,5UL. So với cường độ dòng điện thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch này

A. trễ pha \( \pi \over2\)                                     B. sớm pha \( \pi \over4\)

C. lệch pha \( \pi \over2\)                                  D.sớm pha \( \pi \over3\)

III.3. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos100\(\pi t\) (V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 100 Q, tụ điện có điện dung \( 10^-4\over\pi\)cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Để điện áp hai đầu điện trở trê pha  \(\pi\over4\) so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB thì độ tự cảm của cuộn cảm bằng

A. \(1\over5 \pi\) (H)              B.\(1\over2 \pi\) (H)             C. \(10^-2\over2 \pi\) (H)             D. \(2\over \pi\) (H)

Đáp án:

III.1 III.2 III.3
A B D

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan