Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài III.18 trang 51 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp.

III.18. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Biết R = 10 \(\Omega\), cuộn cảm thuần có L = \(1\over 10\pi\)(H), tu điên có C = \(10^-3\over \pi\)  (F) và. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là uL = 20\(\sqrt2\) cos(\(100\pi t +{\pi\over2}\)) (V). Tìm biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Hướng dẫn giải chi tiết

Xem gianr đồ Fre-nen (H.III.5G)

\(\eqalign{
& {Z_L} = \omega L = 100\pi .{1 \over {10\pi }} = 100\Omega \cr
& {Z_C} = {1 \over {\omega C}} = {1 \over {100\pi .{{{{10}^{ - 3}}} \over {2\pi }}}} = 20\Omega \cr
& Z = \sqrt {{R^2} + {{({Z_L} - {Z_C})}^2}} \Rightarrow  Z = 10\sqrt 2 = {Z_L}\sqrt 2 \cr
& U = \sqrt 2 U = 20\sqrt 2 \cr
&\Rightarrow  u = 40\cos \left( {100\pi t - {\pi \over 4}} \right)V. \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan