Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 1 trang 114 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng: 

Câu 1. Tháng 11-1975, đại biểu hai miền Nam Bắc họp Hội nghị hiệp thương tại
A. Hà Nội
B. Huế
C. Đà Nẵng
D. Sài Gòn
Câu 2. Cuộc Tổng tuyển cử bầu quốc hội chung trong cả nước lần thứ hai được tổ chức vào ngày
A. 6-1-1946
B. 25-4-1946
C. 6-1-1976
D. 25-4-1976
Câu 3. Quốc Hội khoá VI quyết định ở mỗi cấp chính quyền địa phương có
A. Uỷ ban hành chính các cấp
B. Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
C. Uỷ ban hành chính và Uỷ ban nhân dân
D. Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

Hướng dẫn làm bài:

1

2

3

D

D

B

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Lịch sử 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan