Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 3 trang 115 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hãy nối thời gian với nội dung sự kiện trong bảng dưới đây cho phù hợp về quá trình khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế- xã hội và hoàn thành thống nhất nước về mặt nhà nước (1975-1976)

Hãy nối thời gian với nội dung sự kiện trong bảng dưới đây cho phù hợp về quá trình khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế- xã hội và hoàn thành thống nhất nước về mặt nhà nước (1975-1976)

Thời gian

 

Sự kiện

1. Từ ngày 9-1975

a, Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc.

2. Từ ngày 15 đến ngày 21-11-1975

b, Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp, đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước

3. Ngày 25-4-1976

c, Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước.

4. Từ ngày 24-6 đến ngày 3-7-1976

d, Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất họp kỳ đầu tiên tại Hà Nội.

5. Ngày 2-7-1976

e, Nước ta chính thức có tên là Cộng hòa XHCN Việt Nam.

 

g, Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước được tổ chức.

Hướng dẫn làm bài:

Nối 1-b, 2-g, 3-c, 4-d, 5-e

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Lịch sử 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan