Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 1.44 trang 10 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hoà tan hoàn toàn 0,12 g Mg

1.44. Hoà tan hoàn toàn 0,12 g Mg trong 100 ml dung dịch HCl 0,2M. Tính pH của dung dịch sau khi phản ứng kết thúc (thể tích dung dịch biến đổi không đáng kể).

Hướng dẫn trả lời:

nMg = \(\frac{{0,12}}{{24}}\) = 0,005 (mol); nHCl = \(\frac{{0,2.100}}{{1000}}\) = 0,02 (mol)

Mg + 2HCl \( \to \) MgCl2 + H2

1 mol 2 mol

0,005 mol 0,01 mol

Số mol HCl còn lại sau phản ứng : 0,02 - 0,01 = 0,01 (mol).

Từ đó, số mol HCl trong 1000 ml là 0,1 mol, nghĩa là sau phản ứng

[HCl] = 0,1M = \({1.10^{ - 1}}\)M.

Vậy pH= 1.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan