Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 2 trang 128 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

BÀI TẬP 2. Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước ý đúng hoặc chữ s vào ô □ trước ý sai trong các câu sau.

BÀI TẬP 2. Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước ý đúng hoặc chữ s vào ô □ trước ý sai trong các câu sau.

□       Cuộc Cách mạng tư sản Anh bùng nổ năm 1640.

□       Tầng lớp quý tộc mới và giai cấp tư sản Anh là lực lượng lãnh đạo cách mạng.

□       Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ Cách mạng tư sản Anh là xoay quanh vấn đề nông dân Xcốtlen nổi dậy khởi nghĩa.

□       Năm 1648, nội chiến ở Anh kết thúc. 

□       Nền Cộng hoà Anh được thiết lập năm 1649.

□       Sau khi thiết lập chế độ độc tài quân sự năm 1653, Crômoen đã lên làm vua.

□       Khi cách mạng kết thúc, chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập ở Anh.

□       Trong cuộc nội chiến ở Anh, phe Quốc hội đã nhận được sự giúp đỡ của Giáo hội Anh.

□       Cách mạng tư sản Anh có ý nghĩa quốc tế lớn bởi vì đã đánh dấu sự thắng lợ của chế độ tư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến trên phạm vi thế giới.

Trả lời:

S       Cuộc Cách mạng tư sản Anh bùng nổ năm 1640.

Đ       Tầng lớp quý tộc mới và giai cấp tư sản Anh là lực lượng lãnh đạo cách mạng.

Đ       Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ Cách mạng tư sản Anh là xoay quanh vấn đề nông dân Xcốtlen nổi dậy khởi nghĩa.

Đ       Năm 1648, nội chiến ở Anh kết thúc.

Đ       Nền Cộng hoà Anh được thiết lập năm 1649. 

S       Sau khi thiết lập chế độ độc tài quân sự năm 1653, Crômoen đã lên làm vua.

Đ       Khi cách mạng kết thúc, chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập ở Anh.

Đ       Trong cuộc nội chiến ở Anh, phe Quốc hội đã nhận được sự giúp đỡ của Giáo hội Anh.

Đ       Cách mạng tư sản Anh có ý nghĩa quốc tế lớn bởi vì đã đánh dấu sự thắng lợi của chế độ tư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến trên phạm vi thế giới

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Lịch sử 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan