Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 2 trang 132 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

BÀI TẬP 2. Hãy điền nội dung sự kiện lịch sử trong cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ phù hợp với mốc thời gian cho trước trong bảng sau.

BÀI TẬP 2. Hãy điền nội dung sự kiện lịch sử trong cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ phù hợp với mốc thời gian cho trước trong bảng sau.

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Năm 1773

 

Tháng 9-1774

 

Tháng 4-1775

 

Tháng 5-1775

 

Tháng 7-1776

 

Tháng 10-1777

 

Năm 1781  

 

Năm 1782

 

Năm 1783  

 

Năm 1787

 

Năm 1789

 

 

Trả lời:

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Năm 1773

Sự kiện chè Bo-xton”

Tháng 9-1774

Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập

Tháng 4-1775

Chiến tranh bùng nổ

Tháng 5-1775

Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập

Tháng 7-1776

Thông qua bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố 13 thuộc địa  thoát  ly khỏi chính quốc, thành lập Hợp chủng quốc Mĩ.

Tháng 10-1777

Chiến thắng Xa-ra-tô-ga, tạo ra bước ngoặt cuộc chiến.

Năm 1781  

Trận I-oóc-tao giáng đòn quyết định, giành thắng lợi cuối cùng.

Năm 1782

Chiến tranh kết thúc.

Năm 1783  

Theo hòa ước Véc-xai (9 - 1783), Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ

Năm 1787

Thông qua Hiến pháp,Mỹ là một Cộng hoà liên bang được tổ chức theo “tam quyền phân lập”

Năm 1789

Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm tổng thống đầu tiên.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Lịch sử 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan