Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 2 trang 15 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Bình chọn:
2.9 trên 11 phiếu

BÀI TẬP 2. Hãy lựa chọn rồi điền từ hoặc cụm từ cho trước dưới đây vào chỗ trống (...) cho phù hợp với nội dung lịch sử.

BÀI TẬP 2. Hãy lựa chọn rồi điền từ hoặc cụm từ cho trước dưới đây vào chỗ trống (...) cho phù hợp với nội dung lịch sử.

a. sông Ấn ; b. Trung Quốc ; c. III TCN ; d. lưu vực Lưỡng Hà; e. 3 200 năm TCN; g. Ai Cập cổ đại ; h. IV TCN; i. sông Hằng; k. Việt Nam;

1.Khoảng............................, bên dòng sông Nin đã hình thành Nhà nước.........

2.Khoảng thiên niên kỉ……TCN, ở.........(sông Tigơrơ và Ơphơrát) đãhình thành hàng chục nước nhỏ của người Sume.

3.Khoảng thiên niên kỉ…… trên lưu vực…………....... , ................ đã hình thànhcác quốc gia Ấn Độ cổ đại.

4.Khoảng cuối thế kỉ XXI TCN, xã hội có giai cấp và nhà nước đã hình thành ở……..                  

Trả lời

1. Khoảng (e)3 200 năm TCN, bên dòng sông Nin đã hình thành Nhà nước (g) Ai Cập cổ đại 

2. Khoảng thiên niên kỉ (h) IV TCN, ở (d) lưu vực Lưỡng Hà (sông Tigơrơ và Ơphơrát) đã hình thành hàng chục nước nhỏ của người Sume.

3. Khoảng thiên niên kỉ (c) III TCN trên lưu vực (a) sông Ấn, (i) sông Hằng đã hình thành các quốc gia Ấn Độ cổ đại.

4. Khoảng cuối thế kỉ XXI TCN, xã hội có giai cấp và nhà nước đã hình thành ở (b) Trung Quốc, (k) Việt Nam

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Lịch sử 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan