Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 2 trang 61 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Bình chọn:
4.5 trên 6 phiếu

Tháng 12 năm 1408 Cuộc khởi nghĩa chống đô hộ Minh do Trần Ngỗi lãnh đạo bùng phát.

Bài tập 2. Hãy điền mốc thời gian vào bảng dưới đây cho phÙ hợp với sự kiện lịch sử nước ta đầu thế kỉ XV.

Thời gian

Sự kiện lịch sử

 

Hai mươi vạn quân Minh tràn vào xâm lược nước ta. 

 

Quân Minh chiếm được Đông Đô (Thăng Long). 

 

Vua tôi nhà Hồ bị quân Minh bắt. 

 

Cuộc khởi nghĩa chống đô hộ Minh do Trần Ngỗi lãnh đạo bùng phát. 

 

Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng bùng nổế Chiến thắng Bô Cô của nghĩa quân Trần Ngỗi.

 

 Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng thất bại.


Trả lời

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Tháng 11 năm 1406

Hai mươi vạn quân Minh tràn vào xâm lược nước ta.

 

Ngày 22 tháng 1 năm 1407

Quân Minh chiếm được Đông Đô (Thăng Long).

 

Tháng 6 năm 1407

Vua tôi nhà Hồ bị quân Minh bắt.

 

Tháng 12 năm 1408

Cuộc khởi nghĩa chống đô hộ Minh do Trần Ngỗi lãnh đạo bùng phát.

 

Năm 1409

Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng bùng nổ

 

Đầu năm 1408

Chiến thắng Bô Cô của nghĩa quân Trần Ngỗi.

 

Năm 1413

Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng thất bại.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Lịch sử 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan