Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 3 trang 94 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Vua đứng đầu, trực tiếp điều hành mọi việc hệ trọng ‘ trong nước, từ trung ương đến địa phương.

Bài tập 3. Điền nội dung là những điểm mới về tổ chức chính quyền và chính sách đối ngoại của nhà Nguyễn vào bảng sau

Tổ chức chính quyền và chính sách đối ngoại

Những điểm mới

Triều đình trung ương

 

 

 

 

Chính quyền địa phương

 

 

 

 

Luật pháp

 

 

Quân đội

 

 

 

 

Ngoại giao

 

 

Trả lời 

Tổ chức chính quyền và chính sách đối ngoại

Những điểm mới

Triểu đình trung ương

Vua đứng đầu, trực tiếp điều hành mọi việc hệ trọng ‘ trong nước, từ trung ương đến địa phương.

Chính quyền địa phương

Cả nước được chia làm 30 tỉnh và một phủ trực thuộc. Đứng đầu mỗi tỉnh lớn là Tổng đốc, còn các tỉnh vừa và nhỏ là các chức tuần phủ.

Luật pháp

Ban hành bộ Hoàng triều luật lệề

Quân đội

Gồm nhiều binh chủng, thành trì ở kinh đô và các trấn, tỉnh được xây dựng vững chắc và hệ thống trạm ngựa cũng được xây dựng để trúyền tin tức.

Ngoại giao

-     Đối với nhà Thanh : thần phục, nhiều chính sách của nhà Thanh được các vua Nguyễn dùng làm khuôn mẫu để trị nước.

-    Đối với phương Tây: khước từ mọi tiếp xúc.


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Lịch sử 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan