Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 4 trang 136 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

BÀI TẬP 4. Hãy điền vào chỗ trống (…) những nội dung lịch sử phù hợp về Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

BÀI TẬP 4. Hãy điền vào chỗ trống (…) những nội dung lịch sử phù hợp về Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

1. Đại diện tiêu biểu cho trào lưu Triết học Ánh sáng là………………

2. Bộ phận đại tư sản tài chính được gọi là phái ………….…………..

3. Phái Girôngđanh chủ yếu là tầng lớp……………………………….

4. Khẩu hiệu nổi tiếng của Tuyên ngôn Nhân quyển và Dân quyền là …………     

5. Hiến pháp thông qua tháng 9-1791 thiết lập ở Pháp nền ………..…

6. Trước sự tiến công của liên quân phong kiến Áo - Phổ, Quốc hội đã tuyên bố……………………..

7. Quốc ca của nước Pháp là bài hát……………………….

8. Tầng lớp tư sản vừa và nhỏ là những người thuộc phái ……………………..

9. Vấn đề ruộng đất cho nông dân được giải quyết trong thời kì…………………

10. Người lãnh đạo tiêu biểu của Cách mạng tư sản Pháp là……………………..   

Trả lời:

1. Đại diện tiêu biểu cho trào lưu Triết học Ánh sáng là: Môngtexkiơ, Vonte, Rutxo

2. Bộ phận đại tư sản tài chính được gọi là phái Lập hiến

3. Phái Girôngđanh chủ yếu là tầng lớp tư sản công thương

4. Khẩu hiệu nổi tiếng của Tuyên ngôn Nhân quyển và Dân quyền là “Tự do – Bình đẳng – Bác Ái”

5. Hiến pháp thông qua tháng 9-1791 thiết lập ở Pháp nền quân chủ lập hiến

6. Trước sự tiến công của liên quân phong kiến Áo - Phổ, Quốc hội đã tuyên bố “Tổ quốc lâm nguy”

7. Quốc ca của nước Pháp là bài hát Mácxâye

8. Tầng lớp tư sản vừa và nhỏ là những người thuộc phái Giacobanh

9. Vấn đề ruộng đất cho nông dân được giải quyết trong thời kì Chuyên chính Giacobanh

10. Người lãnh đạo tiêu biểu của Cách mạng tư sản Pháp là Luật sư Rôbespie.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Lịch sử 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan