Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 4 trang 65 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Bình chọn:
3 trên 3 phiếu

Đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ, chia lại thành 12 châuệễ. Người Hán cai quản các châu, huyện, dưới huyện là các hương và xã do người Việt cai quản.

Bài tập 4. Hãy nêu những điểm chính trong chính sách cai trị nước ta của nhà Đường. Em có nhận xét gì về chính sách đó ?

-    Điểm chính trong chính sách cai trị của nhà Đường :

-    Nhận xét:

Trả lời 

-     Điểm chính trong chính sách cai trị của nhà Đường :

+ Đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ, chia lại thành 12 châuNgười Hán cai quản các châu, huyện, dưới huyện là các hương và xã do người Việt cai quản.

+ Tiến hành xây thành, làm đường từ Trung Quốc sang Tống Bình và từ Tống Bình tới các quận, huyện...

+ Ngoài thuế ruộng đất, đặt thêm nhiều thứ thuế mới...; tăng cường cống nạp.ẵẳ

-       Nhận xét:

+ Cai trị hà khắc, bóc lột tàn bạo...

+ Sẵn sàng đàn áp các cuộc nổi dậy của nhân dân...

+ Chính sách cai trị của nhà Đường làm cho dân ta căm phẫn, sẵn sàng nổi đậy...


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Lịch sử 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan