Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 4.7 Trang 27 sách bài tập (SBT) Hóa Học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Oxi hoá hoàn toàn 6,15 g chất hữu cơ X, người ta thu được 2,25 g H20 ; 6,72 lít C02 và 0,56 lít N2

4.7. Oxi hoá hoàn toàn 6,15 g chất hữu cơ X, người ta thu được 2,25 g H20 ; 6,72 lít C02 và 0,56 lít N2 (các thể tích đo ở đktc). Tính phần trăm khối lượng của từng nguyên tố trong chất X. 

Hướng dẫn trả lời:

Chất X chắc chắn có C, H, N ; có thể có O.

Khối lượng C : \(\frac{{12,0.6,72}}{{22,4}}\) = 3,60(g);

Khối lượng H : \(\frac{{2,0.2,25}}{{18,0}}\) = 0,25 (g);

Khối lượng N : \(\frac{{28,0.0,56}}{{22,4}}\) = 0,700 (g);

Khối lượng O : 6,15 - 3,60 - 0,25 - 0,700 = 1,60 (g).

% về khối lượng của C : \(\frac{{3,6}}{{6,15}}\). 100% = 58,5%.

% về khối lượng của H : \(\frac{{0,25}}{{6,15}}\). 100% = 4,1%.

% về khối lượng của N : \(\frac{{0.7}}{{6.15}}\). 100% = 11,4%.

% về khối lượng của O : \(\frac{{1,6}}{{6,15}}\). 100% = 26,0%.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan