Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 4 trang 78 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Bình chọn:
3 trên 3 phiếu

Tháng 1 năm 1515, Thuỵ quận công Ngô Bính và Nguyên quận công Trịnh Duy Sản được cử làm Đô tướng, Ngự sử đài thiêm đô ngự sử Nguyễn Khiêm Bính được cử làm Tán lý quân vụ đi đánh Phùng Chương ở vùng núi Tam Đảo.

Bài tập 4. Hoàn thành bảng thống kê dưới đây về một số cuộc khởi nghĩa nông dân tiêu biểu đầu thế kỉ XVI.

Tên cuộc khởi nghĩa (thời gian bùng nổ)

Người lãnh đạo

Địa bàn diễn ra

Kết quả

 (năm  1511     )

 

 

 

 

 

 

 

 (năm 1516)

 

 

 

 

Trả lời 

Tên cuộc khởi nghĩa (thời gian bùng nổ)

Người lãnh đạo

Địa bàn diễn ra

Kết quả

Khởi nghĩa Trần Tuân (năm  1511      )

Trần Tuân cùng bộ tướng Nguyễn Nghiêm

Hà Nội

Vua Tương Dực sai Trịnh Duy Sản, Nguyễn Văn Lang mang quân ra đánh, nhưng hai tướng bị Trần Tuân đánh bại. Vừa đánh thắng quân triều đình nên ông chủ quan không phòng bị. Lúc đó Trần Tuân mặc áo đỏ ngồi trên giường. Duy Sản cùng 30 người đột kích vào thẳng trong trại, đến nơi Trần Tuân ngồi, đâm chết Trần Tuân, cuộc khởi nghĩa từ đó thất bại.

Khởi nghĩa của Phùng Chương

 

 Tam Đảo (vĩnh phúc)

háng 1 năm 1515, Thuỵ quận công Ngô Bính và Nguyên quận công Trịnh Duy Sản được cử làm Đô tướng, Ngự sử đài thiêm đô ngự sử Nguyễn Khiêm Bính được cử làm Tán lý quân vụ đi đánh Phùng Chương ở vùng núi Tam Đảo. Phùng Chương thua chạy.

Khởi nghĩa của Trần Công Ninh(năm 1516)

Trần Công Ninh

Yên Lãng, Vĩnh Phúc

 

. Ngày 23/1/1516, vua đích thân đem các đại thần văn võ và đô đốc năm phủ đi theo. Quân ra cửa Bắc Thần, vua ngự ở hành tại bên sông Nhị Hà, ra lệnh cho các tướng qua sông tiến hành đánh phá.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Lịch sử 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan