Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 7.15 trang 52 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

A là một đồng đẳng của benzen có tỉ khối hơi so với metan bằng 5,75

7.15. A là một đồng đẳng của benzen có tỉ khối hơi so với metan bằng 5,75. A tham gia các quá trình chuyển hoá theo sơ đồ sau :

Trên sơ đồ chỉ ghi các chất sản phẩm hữu cơ (phản ứng còn có thể tạo ra các chất vô cơ).

Hãy viết phương trình hoá học của các quá trình chuyển hoá. Các chất hữu cơ viết dưới dạng công thức cấu tạo, kèm theo tên gọi.

Hướng dẫn trả lời:

\({M_A} = 5,75.16 = 92(g/mol) \Rightarrow 14n - 6 = 92 \Rightarrow n = 7\)

A là \({C_7}{H_8}\) hay \({C_6}{H_5} - C{H_3}\) (toluen)

\({C_6}{H_5} - C{H_3} + C{l_2}\)  \({C_6}{H_5}C{H_2}Cl + HCl\)

                                                                     B : benzyl clorua

 + \(3{H_2}\) 

                          C : metylxiclohexan

 + \(3HN{O_3}\) 

+ \(3{H_2}O\)                          D : TNT (trinitrotoluen)

\({C_6}{H_5} - C{H_3} + 2KMn{O_4}\)  \({C_6}{H_5} - COOK + KOH + 2Mn{O_2} + {H_2}O\)

E : kali benzoat

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan