Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 7.5 trang 50 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hoàn thành các phương trình hoá học dưới đây

7.5. Hoàn thành các phương trình hoá học dưới đây. Viết các chất sản phẩm hữu cơ ở dạng công thức cấu tạo và kèm theo tên.

1. \({C_6}{H_6} + C{l_2}\)   

2. \({C_6}{H_6} + C{l_2}\)  

 3. \({C_6}{H_5} - C{H_3} + C{l_2}\)  

4. \({C_6}{H_5} - C{H_3} + {H_2}\)(dư)  

5. \({C_6}{H_5} - C{H_3} + KMn{O_4}\)(dd)  

 

Hướng dẫn trả lời:

. \({C_6}{H_6} + C{l_2}\)   + HCl

                                                clobenzen(phenyl clorua)

2. \({C_6}{H_6} + C{l_2}\)  

 1,2,3,4,5,6-hexacloxiclohexan

3. \({C_6}{H_5} - C{H_3} + C{l_2}\)   + HCl

benzyl clorua

4. \({C_6}{H_5} - C{H_3} + {H_2}\)(dư)  

metylxiclohexan

5. \({C_6}{H_5} - C{H_3} + KMn{O_4}\)(dd)   + \(2Mn{O_2} + KOH + {H_2}O\)

  kali benzoat

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan