Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 8.31 trang 63 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Cho chất lần lượt tác dụng với

8.31. Cho chất  lần lượt tác dụng với

1. Na ;

2. dung dịch NaOH ;

3. dung dịch HBr ;

4. CuO (đun nóng nhẹ).

Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

Hướng dẫn trả lời:

1. \(HO - {C_6}{H_4} - C{H_2}OH + 2Na\) \( \to \) \(Na - O - {C_6}{H_4} - C{H_2} - ONa + {H_2}\)

2. \(HO - {C_6}{H_4} - C{H_2}OH + NaOH\) \( \to \) \(NaO - {C_6}{H_4} - C{H_2}OH + {H_2}O\)

3. \(HO - {C_6}{H_4} - C{H_2}OH + HB{\rm{r}}\) \( \to \) \(HO - {C_6}{H_4} - C{H_2}B{\rm{r}} + {H_2}O\)

4. \(HO - {C_6}{H_4} - C{H_2}OH + CuO\) \( \to \) \(HO - {C_6}{H_4} - CHO + Cu + {H_2}O\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan