Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 9 trang 27 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

BÀI TẬP 9. Hãy điền nội dung lịch sử về chế độ phong kiến Trung Quốc theo yêu cầu của bảng sau :

BÀI TẬP 9. Hãy điền nội dung lịch sử về chế độ phong kiến Trung Quốc theo yêu cầu của bảng sau:

Triều đại

Chính trị

Kinh tế

Văn hóa (các thành tựu tiêu biểu)

Nhậnxét chung

Tần – Hán

 

 

   

Đường

 

     

Minh - Thanh

 

   

 

Trả lời

Triều đại

Chính trị

Kinh tế

Văn hóa (các thành tựu tiêu biểu)

Nhậnxét chung

Tần – Hán

Chia đất nước thành quận huyện, cử quan Thái thú (ở quận) và Huyện lệnh (ở huyện). Thừa  tướng đứng đầu quan văn, Thái úy đứng đầu quan võ.

Nông nghiệp

- Tư tưởng: Nho giáo

- Văn học: Phú:

- Sử học: Sử kí, Hán Thư, Hậu Hán Thư

- Nghệ thuật: Tượng và kiến trúc có những nét riêng

- Chế độ phong kiến được xác lập

- Phát triển toàn diện là nền tảng cho sự phát triển sau này

Đường

-Bộ máy cai trị phong kiến hoàn chỉnh: cử người thân tín cai quản địa phương;  cử người trong họ hay công thần giữ chức Tiết độ sứ, trấn ải biên cương  mở khoa thi chọn người ra làm quan ->  Chế độ phong kiến Trung Quốc đạt đến đỉnh cao

Kinh tế phát triển toàn diện:

+    Thực hiện chế độ quân điền, nông  dân thực hiện chế độ nghĩa vụ cho nhà nước theo chế độ tô, dung, điệu.

+ Thủ công nghiệp phát triển, các xưởng thủ công gọi là tác phường như luyện sắt, đóng thuyền….

+         Thương nghiệp thịnh đạt, con đường tơ lụa trên đất liền và trên biển được thiết lập, mở rộng.

- Tư tưởng: Nho giáo

- Phật giáo trở nên thịnh hành

-Sử quán được thành lập

- Văn học có Thơ Đường phát triển 

- kinh tế: Kinh tế thời Đường phát triển cao hơn so với các triều đại trước.

- chính trị:  Chế độ phong kiến Trung Quốc đạt đến đỉnh cao

- Văn hoá: đạt được nhiều thành tựu

Minh - Thanh

- Thực hiện chính sách áp bức dân tộc

- Nhà Minh: Khôi phục và phát triển kinh tế, mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện .

 

- Tiểu thuyết chương hồi phát triển mạnh: Thuỷ hử, Tam quốc diễn nghĩa, Tây Du Kí, Hồng Lâu Mộng.

- Nhiều tác phầm về lịch sử và văn hoá

- KHKT có nhiều thành tựu trong lĩnh vực hàng hài.

- Các công trình lớn: Vạn

- Bộ máy nhà nước phong kiến ngày càng tập quyền, củng cố và hoàn thiện. Quyền lực được tập trung trong tay nhà vua

- xuất hiện mầm mống kinh tế TBCN

 

Sachbaitap.net

Xem lời giải SGK - Lịch sử 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan