Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 5.27, 5.28, 5.29, 5.30 trang 50 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
3 trên 3 phiếu

5.27. Phản ứng của khí Cl2 với khí H2 xảy ra ở điều kiện nào sau đây ? A. Nhiệt độ thấp dưới 0°C. B. Trong bóng tối, nhiệt độ thường 25°C.

5.27. Phản ứng của khí \(Cl_2\) với khí \(H_2\) xảy ra ở điều kiện nào sau đây ?

A. Nhiệt độ thấp dưới 0°C.

B. Trong bóng tối, nhiệt độ thường 25°C.

C. Trong bóng tối.

D. Có chiếu sáng.

5.28. Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế khí hiđro clorua trong phòng thí nghiệm ?

5.22. Chất nào sau đây không thể dùng để làm khô khí hiđro clorua ?

A. \(P_2O_5\).                                             B. NaOH rắn.

C. Axit sunfuric đậm đặc.                              D. \(CaCl_2\) khan.

5.23 Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCL có tính khử ?

A. \(4HCL + MnO_2 → MnClo + Cl_2 + 2H_2O\)

B. \(2HCL + Mg(OH)_2→ MgCl_2 + 2H_2O\)

C. \(2HCL + CuO → CuCl_2 + H_2O\)

D. \(2HCL + Zn → ZnCl_2 + H_2\)

ĐÁP ÁN:

5.27

5.28

5.29

5.30

D

D

B

A

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan