Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 9.28, 9.29 trang 69 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Chất X là một anđehit mạch hở chứa a nhóm chức anđehit

9.28. Chất X là một anđehit mạch hở chứa a nhóm chức anđehit và b liên kết  ở gốc hiđrocacbon. Công thức phân tử của chất X có dạng là ?

A. \({C_n}{H_{2n - 2{\rm{a}} - 2b}}{O_a}\)

B. \({C_n}{H_{2n - {\rm{a}} - b}}{O_a}\)

C. \({C_n}{H_{2n + 2 - {\rm{a}} - b}}{O_a}\)

D. \({C_n}{H_{2n + 2 - 2{\rm{a}} - 2b}}{O_a}\)

9.29.  Độ linh động của nguyên tử H trong nhóm OH của các chất C2H5OH, C6H5OH, HCOOH và CH3COOH tăng dần theo trật tự :

A. C2H5OH < C6H5OH < HCOOH < CH3COOH

B. CH3COOH < HCOOH < C6H5OH < C2H5OH.

 C. C2H5OH < C6H5OH < CH3COOH < HCOOH.

D. C6H5OH < C2H5OH < CH3COOH < HCOOH.

Hướng dẫn trả lời:

9.28. D

9.29. C

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan