Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 9.34, 9.35 trang 72 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Độ linh động của nguyên tử H trong nhóm OH

9.34. Độ linh động của nguyên tử H trong nhóm OH của các chất C2H5OH, C6H5OH, HCOOH và \(C{H_3}\)COOH tăng dần theo trật tự nào ?

A. C2H5OH < C6H5OH < HCOOH < \(C{H_3}\)COOH.

B. \(C{H_3}\)COOH < HCOOH < C6H5OH < C2H5OH.

C. C2H5OH < C6H5OH < \(C{H_3}\)COOH < HCOOH.

D. C6H5OH < C2H5OH < \(C{H_3}\)COOH < HCOOH.

9.35. Ghép tên với công thức cấu tạo cho phù hợp.

Tên chất

Công thức cấu tạo

1

axit pentanoic

A

 \(C{H_3} - {[C{H_2}]_2} - COOH\)

2

axit propanđioic

B

 \(C{H_2} = CH - COOH\)

3

axit butanoic

C

 \(C{H_3} - COOH\)

4

axit propenoic

D

 \(C{H_3} - {[C{H_2}]_3} - COOH\)

5

axit metanoic

E

 \(H - COOH\)

6

axit etanoic

F

 \(C{H_2}{(COOH)_2}\)

 

Hướng dẫn trả lời:

9.34. C

9.35.

1 - D; 2 - F; 3 - A; 4 - B; 5 - E; 6 - C

 Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan